Jaké výhody představuje bezdrátový rozhlas?

Posted in Ostatní

Rozhlas je odedávna jedním z nejlepších způsobů rychlé komunikace úřadů s občany, obzvláště v případech akutní živelné pohromy. Jak se rozhlas v historii vyvíjel a jaké výhody představují ty nejnovější digitální rozhlasy? Na tyto otázky jsme odpověděli v tomto článku.

sound-studio-407216 960 720

Historie

S rozhlasem možná máme spojené jméno Nikola Tesla, ale tento geniální vynálezce není jediný, kdo se zasloužil o teorii, prokázání a vynález funkčního rozhlasu. J.C. Maxwell již v roce 1873 popsal pomocí matematických vzorců princip šíření elektromagnetických vln, od čehož se následně mohli další vědci a vynálezci odvíjet.

O tři roky později H.R. Hertz tento princip prokázal a na jeho základě vytvořil předchůdce antény. O historii se více dozvíte na Wikipedii pod odkazem rádio.

Fungování

Zvukový signál se moduluje z nízkých kmitočtů na nosné vlny. V dnešní době se používají velmi krátké nosné vlny, na které stačí malé antény, jejich nevýhodou bývají ale malé vzdálenosti, což ve většině případů stačí. I tak se jedná o stovky kilometrů.

Takto se do pásma vejde více stanic, které mohou využívat širší vysílací pásmo a frekvenční modulaci, která také může účinně potlačit poruchy a zlepšit kvalitu přijímaného signálu.

Jaké výhody má BEZDRÁTOVÝ ROZHLAS v obcích

  • možnost napojit se na integrovaný záchranný systém
  • vysílání přes mobilní telefon živě i ze záznamu
  • napojení na srážkoměry, protivodňová čidla, měření kvality ovzduší, vody, řízení veřejného osvětlení
  • funkce kontroly funkčnosti hlásičů, výběr hlášení z konkrétních hlásičů
  • odolný systém vůči výpadku proudu
  • napojení na místní drátové rozhlasy ve veřejných budovách (školy, školky, atd)
  • servis přes vzdálený modem
  • provoz čistý bez šumu a praskání

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit