Pokovení – k čemu to je dobré?

Posted in Ostatní

Pokovení kovu jiným kovem s daleko lepšími vlastnostmi je stále populární proces. Docílíme tak například antikorozní vrstvy, která zabraňuje vzniku koroze. Ta je zkázou všech železných konstrukcí, protože postupnou oxidací dochází k odlupování a oslabování celkové struktury kovu. Jedná se o nevratný proces, který lze zpomalit nátěrem a práv pokovením, kterému se níže budeme věnovat.

povrchové úpravy kovů

Navštívíme-li galvanovnu, je zjistíme, že povrchových úprav kovů neboli pokovení je hned několik. Mezi nejpoužívanější metody patří například:

  1. galvanické zinkování
  2. galvanické niklování
  3. žárové zinkování

GALVANICKÉ ZINKOVÁNÍ

Zinkování je elektrolytický děj, kdy je na povrch železa nanášena vrstva zinku, který podstatně zlepšuje původní vlastnosti samotného železa. Zejména se jedná o ochranu před korozí. Je však nutné mít na paměti, že galvanické zinkování je méně odolné vůči povětrnostním vlivům. Před samotným procesem je potřeba věnovat péčí důkladnému čištění od zbytků barev a rzi. Dále je předmět podroben odmaštění a následně je ponořen do galvanické lázně, kde za pomocí elektrického proudu pokovován zinkem. Výsledná ochranná vrstva, nanesená na kov dosahuje tloušťky až 5¬8 mikronů.

VÝHODY GALVANICKÉHO ZINKOVÁNÍ

  • výborný podklad pod nátěr
  • ochrana proti mechanickému poškození
  • perfektní estetika

GALVANICKÉ NIKLOVÁNÍ

Jedná se o elektrochemickou reakci, výsledkem je tenká vrstva dalšího kovu na povrchu železa. U niklování je na povrch kovu nanášena nejprve měď a teprve poté samotný nikl. Výsledkem je antikorozní úprava, která zabraňuje znehodnocování výborných vlastností železa.

povrchové úpravy kovů

ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ

Jedná se o chemický proces, respektive reakci, kdy dochází k nanášení povlaku zinku a křemíku na povrch kovu. Stejně jako předešlé metody je cílem zvýšení ochrany železa před povětrnostními vlivy a zejména destrukční korozí. Žárové pokovení je velmi odolné, protože není potřeba následně povrch lakovat nebo jinak ošetřovat. Sice existují nátěry, ale velmi často se sloupou. Postup žárového zinkování je takový, nejprve je nutné kov očistit, dále odmastit, ponořit do tavidla, usušit a ponořit do horkého zinku, který na povrchu ulpí.

VÝHODY ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ

  • komplexní antikorozní ochrana
  • dlouhá životnost a odolnost
  • odolnost proti mechanickým vlivům

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit